Konkurs Testowy dla Prawników " Mini Aplikacja "
Dodane przez temida dnia Kwiecień 19 2012 10:23:15

 

 

Zakres materiału obowiązującego do Konkursu Testowego dla Prawników

„ Mini Aplikacja ”

 

     KONSTYTUCJA RP:

- rozdział I, IV, V

- plus: art. 45

KODEKS CYWILNY:

- część ogólna

- własność i inne prawa rzeczowe

- zobowiązania

- plus umowy: sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, zlecenia

KODEKS KARNY:

- zbrodnia i występek

- wiek

- kary

- środki karne

- wyłączenie odpowiedzialności karnej

- środki zabezpieczające

- zatarcie skazania

- przestępstwa popełnione za granicą

- plus: art. 148, 149 155,158, 177, 178, 189 - 193, 206, 263, 278,

279,299

   KPA

- właściwość organów

- doręczenia, wezwania, terminy

- strony

- decyzje

- odwołania

 KRiO 

- ustawowy a umowny ustrój majątkowy

- opieka i kuratela

- pochodzenie dziecka

KPC 

- właściwość rzeczowa i miejscowa

KODEKS PRACY 

- Bezpieczeństwo i higiena pracy  

KPK 

      -  dowody